Aktuelt

 • Mangel på fosterhjem – hvilke strategier fungerer?

  På en fagdag om fosterhjemsrekruttering presenterte Clara Luckner Strømsvik og Bent-Cato Hustad status for prosjekt om fosterhjemsrekruttering. I prosjektet ser forskerne på hvilke strategier for rekruttering av fosterhjem som er effektive, og vil komme med en anbefaling til hvilke skritt som bør tas i arbeid med å få flere fosterhjem.

 • Hav, klima og oppdrett

  Klimaendringer gjør havet varmere, havnivået stiger og det er mer ekstremvær. Hvordan tilpasser oppdrettsnæringa seg disse endringene? Det er forskere fra Nordlandsforskning, Bioforsk, Universitetet i Tromsø og FHL i gang med å finne ut av.

 • Økende bekymring for de unge i Norden

  Forskerne Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl har brukt første halvdel av uka i Danmark ved Roskilde Universitet, for å presentere funn og foreløpige analyser fra prosjektet VISUM Norden - overganger og samarbeid rundt sårbare unge.

 • Hvordan få strategier til å bli handling?

  3 regionale utviklere fra den spanske organisasjonen Moderna delte sine erfaringer med å omsette regionale strategier til konkret handling. Direkte demokrati for å fordele penger til utvikling, var en ingrediens spanjolene dro fram.

 • EU nettverk Nordland

  I sterk konkurranse fikk nettverket, hvor Nordlandsforskning deltar, penger fra Norges forskningsråd. Nettverket skal jobbe for mer forskning gjennom EU.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern