Aktuelt

  • Økt velstand i Nordland, men sosiale forskjeller

    Sist vår spurte forskere fra Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland 3090 nordlendinger om ulike levekårsfaktorer som arbeid, økonomi og helse, og også om hvor fornøyd de er med ulike deler av livet sitt. Velstanden øker fra sist undersøkelse i 2001, og det er særlig de eldste som er mest fornøyde med livet.

  • Abstrakt element fra Bodø sentrum

    Ny logo og web

    7. oktober ble ny nettside og ny logo og design tatt i bruk. Vi feiret med en lansering på hotell Havet i Bodø med en rekke miniforedrag med tittelen Nordlandsforskning om Nordlands framtid.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern