Aktuelt

  • Reiselivet under lupen

    Nordlandsforskning har flere store og små prosjekter som handler om ulike sider ved reiseliv. Kulturturisme, opplevelsesbasert turisme, innovasjon i reiseliv, utvikling av mat og reiseliv og IKT i reiselivsnæringa. Det er bare noen av områdene som forskerne ser på.

  • Artikkel for topprangering

    Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti og Elisabet Ljunggrens artikkel om forskningsstatus for kjønn og innovasjon har fått utmerkelsen Highly Commended Paper of 2013.

  • Skal forske på fosterhjem og rekruttering

    Forskerne Bent-Cato Hustad og Clara Luckner Strømsvik skal finne ut hvilke strategier som bidrar til rekruttering av flere fosterhjem og de best egnede fosterforeldrene til fosterbarnas behov. Nordlandsforskning fikk forskningsoppdraget fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i sterk konkurranse fra andre forskningsinstitutt.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern