Aktuelt

 • Søstre forsker sammen

  Birgitte (38) er forsker i Trondheim, og Elisabet (49) i Bodø. Nå forsker Ljunggren-søstrene i lag for første gang.

 • Kan sauen ete alger?

  I trange tider her i landet er husdyra blitt foret med tang. Nå skal forskerne undersøke om det er veien å gå også i dag. Hensikten er en sikrere og mer miljøvennlig matproduksjon.

 • Skal evaluere Lofast

  Hva er følgene av Lofotens fastlandsforbindelse for trafikk og næringsliv? Kommende halvår skal Nordlandsforskning og Handelshøgskolen etterevaluere Lofast som ble ferdigstilt i 2007.

 • Presenterer "Det nye barnevernet"

  NF-forskning setter tema for vårens store barneverns- konferanser. "Det nye barnevernet" er sentralt både på konferansen "Barn i grenseland" og "Blått barnevern - hva betyr det?"

 • Diskuterte klima på Arctic Dialogue

  NF-forsker Grete Hovelsrud ledet sesjonen om miljø og klima på den åttende Arctic Dialogue-konferansen. Temaet for årets konferanse var Arctic in a Global Perspective - Resources.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern