Aktuelt

  • Presenterer "Det nye barnevernet"

    NF-forskning setter tema for vårens store barneverns- konferanser. "Det nye barnevernet" er sentralt både på konferansen "Barn i grenseland" og "Blått barnevern - hva betyr det?"

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern