Bypolitikk i Nordland: Regionsentrene som lokomotiver

Seniorforsker Maiken Bjørkan er prosjektleder.
Seniorforsker Maiken Bjørkan er prosjektleder.

Hvordan kan regionssentrene være lokomotiver i utviklingen av livskraftige regioner? Det skal forskere fra Nordlandsforskning og NIBR finne ut av.

Nordland fylkeskommune har bevilget penger til Nordlandsforskning og NIBR for å styrke fylkeskommunens mål om at regionssentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner.

For å utvikle en fremtidig bypolitikk i regionen er det viktig å forstå de spesifikke nordnorske betingelsene for vekstkraft og hvordan vi skal tenke rundt urbanitet. Prosjektet har som mål å få økt kunnskap om utfordringer, muligheter og organisering av den nåværende bypolitikken til Nordlandsbyene.

Prosjektleder ved Nordlandsforskning, Maiken Bjørkan, håper at dette vil være med å skape en god plattform for å få mer kunnskap om byutvikling og hvordan man kan tenke helhetlig om relasjoner mellom by og distrikt, vekst og attraktivitet.

Det er 10 bykommuner som er utpekt som by- og regionssentre i Nordland. Forskerne i prosjektet skal velge noen av disse, som Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen, for å lære mer om utfordringer og muligheter. Byforskning handler om å skape attraktivitet og bolyst i hele regionen, og ikke bare selve sentrum: det må tenkes helhetlig for å få til gode og attraktive byer i Nordland.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern