Bodø skal bli best på gjenbruk

Fra venstre: Bjørn Vidar Vangelsteen (Nordlandsforskning), Karoline Nilssen, Marianne Bahr Simonsen og Harald Østbø (Iris produksjon). Foto: Per-Inge Johnsen
Fra venstre: Bjørn Vidar Vangelsteen (Nordlandsforskning), Karoline Nilssen, Marianne Bahr Simonsen og Harald Østbø (Iris produksjon). Foto: Per-Inge Johnsen

Sammen med Bodø kommune og Iris Produksjon, har Nordlandsforskning har fått 12 millioner fra H2020 for å gjenbruke forurensede jordmasser på flyplassområdet.

Tekst: Bodø kommune

CityLoops er et fireårig prosjekt, og har som mål å skape et marked for gjenbruk av byggematerialer og jord. Dagens militære flyplass blir det første området i Bodø hvor forurenset jord skal behandles på stedet.

Prosjektleder for Smart Bodø, Marianne Bahr Simonsen forteller at nyheten ikke kunne ha kommet på et bedre tidspunkt.

- Ny by – ny flyplass - og Smart Bodø-prosjektet har gitt oss en unik mulighet for å være en driver for innovative løsninger. Vi skal nå ta en ledende rolle på vegne av Norge og Europa, og fremover blir vi å sitte i førersetet når det gjelder å utvikle en unik kompetanse på resirkulering av jord, sier Simonsen.

Bodø kommune skal sammen med 27 partnere fra seks land i Europa gjennomføre CityLoops-prosjektet, og allerede nå har kommunen begynt å forberede seg på jobben som skal gjøres.

- CityLoops er det største EU-prosjektet hvor Bodø har vært partner og har et totalt budsjett på 103 millioner kroner. Høsten 2019 skal en egen prosjektleder ansettes, forteller Simonsen. 

3D-planlegging og Bylab
Prosjektet vil foregå i tre ulike faser. I løpet av den første fasen skal kommunen begynne jobben med å utarbeide ny teknologi som gjør det lettere for innbyggerne å planlegge den nye byen sammen med kommunen.

- Bylab skal i løpet av prosjektperioden utvikles til å bli et ledende verktøy for medvirkning i praksis. Målet er at vi skal samle næringslivet, akademia, offentlig forvaltning og innbyggerne for å finne de beste løsningene for Bodø, sier Simonsen.

For å klare å se helheten og kompleksiteten i det som skal gjøres på flyplassområdet skal det utvikles et helt nytt planleggingsverktøy.

- Planleggingsverktøyet vil kombinere ulike tekniske løsninger som holografi og 3D, og skal klare å simulere konsekvensene ved å for eksempel gjøre endringer på veier, sette opp bygg, og flytte jordmasser. Dette vil gjøre det lettere for byplanleggere å komme frem til den beste løsningen for fremtiden sammen med innbyggerne, sier Simonsen.

Fremtidens smarte Bodø 
Smart Bodø handler om å skape en by for våre etterkommere som er trygg, miljøvennlig og som setter mennesket i fokus. Det handler om å styrke det lokale næringslivet, akademia og innbyggerne.

- Mange har en oppfatning av at Smart Bodø handler om å plassere ut mest mulig smarte «dingser» og teknologi. Men det kan vi herved avkrefte, Smart Bodø handler like mye om at vi skal ta vare på det vi allerede har og forvalte det på en forsvarlig måte, det er derfor CityLoops passer så godt inn, sier Simonsen.
Både Iris Produksjon, Nordlandsforskning og Bodø kommune er klare på at innbyggerne vil merke en forskjell når prosjektet avsluttes etter fire år.

- Den største forskjellen er kanskje at vi ikke får en strøm av lastebiler som kjører frem og tilbake fra flyplassområdet med jordmasser. Dette vil gi gevinst i form av mindre forurensning, et lavere støynivå og en tryggere vei til skolen for barna våre, sier Simonsen.

I slutten av prosjektperioden skal Bylab fungere som en fullkommen medvirkningsarena.

- En av målene vi har satt oss er at vi skal ta medvirkning på alvor, vi ønsker at innbyggerne i Bodø skal engasjere seg, og da er det opp til oss å legge til rette for at det skal være mulig. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Marianne Bahr Simonsen.

Fakta: CityLoops

  • Oppstart høst 2019
  • Partnerbyene er Apeldoorn, Roskilde, Sevilla, Mikkeli og Porto
  • Prosjektet har som mål å skape et nytt marked for resirkulerte materialer, og dermed nye jobber i Europa
  • Det skal utvikles flere forskjellige innovative verktøy for å støtte en sirkulær byplanlegging, og beslutningsprosesser

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern