Barnevernsforskningen som preget debatten

Skjermdump NRK

Her kan du lese rapporten Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum refererte til i diskusjon med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Nyhetsbildet har den siste tiden vært preget av statistikken over barnevernets omsorgsovertakelse i landets kommuner. Steigen i Nordland er den kommunen i landet med flest omsorgsovertakelser: 19 av drøyt 400 barn har blitt tatt fra foreldrene. De andre kommunene som sliter med samme tendens, er alle små distrikstskommuner. 19 av 28 av dem ligger i Nord-Norge.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland gjestet mandag Politisk kvarter på NRK og hevdet at løsningen på barnevernets problemer i distriktene er sammenslåing til større kommuner. Debattmotstander og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var uenig. Han refererte gjentatte ganger til en rapport fra Nordlandsforskning om interkommunalt samarbeid i barnevernet, for å argumentere for en desentralisert barnevernstjeneste.

Medforfatter av rapporten, Bjarne Lindeløv, ga en kommentar til NRK Nordland basert på forskningen som er presentert i rapporten "Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge".

Avstanden forblir den samme i distrikter med spredt bebyggelse, så det nytter ikke å slå sammen kommuner, sa Lindeløv. Innslaget kan du se her.

Nordlandsforskning har i en årrekke forsket på barnevernet og ulike aspekter ved tjenesten. Her er en oversikt over vår forskning på området.

Rapporten  "Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge" finner du i menyen til høyre.

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern