40 millioner for å styrke reiselivet i nord

Norges største forskningsprosjekt innen reiselivet – Opplevelser i nord – er videreført med tre nye år og 40 millioner kroner.

Norges største forskningsprosjekt innen reiselivet – Opplevelser i nord –  er videreført med tre nye år og 40 millioner

OiN har økt kunnskapen om innholdet i reiselivet og hva kundene ønsker seg, sier forskningsleder Einar Lier Madsen. Foto: Trude Landstad

kroner. - Dette er kjempehyggelig for utviklingen av reiselivet både i landsdelen og nasjonalt, sier prosjektleder Einar Lier Madsen i Nordlandsforskning.

Rundt 4o forskere er med i forskningsprogrammet som er finansiert av Forskningsrådet med 20 millioner kroner. De samarbeidende institusjonene bidrar med nesten like mye. Opplevelser i nord har vart i fem år. Nå er prosjektet evaluert og har altså fått tre nye år.

Samarbeid med reiselivet

- Det viser at vi har gjort en god jobb i forrige prosjekt. Det viser også at det er mulig å skape et godt samarbeid både mellom akademiske institusjoner og mellom oss og næringslivet, sier dekan Bjørn Olsen på Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland.

Handelshøgskolen er vertsinstitusjon, mens Nordlandsforskning har prosjektledelsen.

- Når Forskningsrådet nå har sagt ja til tre nye år, har det stor betydning både for reiselivet og  forskningsinstitusjonene, sier forskningsleder Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning.

Hva kundene vil ha

Forskningsleder Einar Lier Madsen
(t.v.) og dekan Bjørn Olsen gleder
seg over tre nye år for Opplevelser
i nord.

- Hva har Opplevelser i nord ført til så langt?
- Vi har fått langt bedre kunnskap om utviklingen av reiselivet. Vi vet mer om innholdet i reiselivet og om hvilke opplevelser kundene ønsker seg. Derfor kan vi gi verdifulle innspill til næringen. Samtidig har alle vi seks institusjonene som er med fått bygget opp vår kunnskap om reiselivet. Det har blant annet vært helt vesentlig for at vi nå har kunnet søke om å få Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen opplevelsesbasert reiseliv.

Forskningen i Opplevelser i nord har fulgt to hovedspor:

  • Å skape både attraktive og bærekraftige opplevelser i Nord-Norge
  • Å øke bedriftenes verdiskaping.

Nå ut med kunnskapen

- Vi skal fortsette å forske på disse områdene og i tillegg øke innsatsen for å få kunnskapen ut til næringen, sier Einar Lier Madsen.

På de fem årene som har gått, ser han blant annet at lokal mat har fått en større plass i reiselivet. Dette er et tema forskerne vil jobbe mer med. - Vi inngår også et samarbeid med cruisenettverk og havner i nord for å se på verdien av at cruisetrafikken øker, sier han.

- Har løftet kompetansen

Roger Johansen, som leder NordNorsk Reiseliv as sitt bodøkontor, mener det er svært viktig at Opplevelser i nord

 

forlenges. - Det er kjempeartig. Vi har opplevd at reiselivet i Nord-Norge har fått et kompetanseløft gjennom dette programmet. Hvis nå også SFI-søknaden og Innovative Opplevelsers søknad om Norwegian Center of Expertice går gjennom, ville det vært fantastisk.  Næringen trenger kompetanse, og det gjør også NordNorsk Reiseliv i vårt utviklings- og markedsarbeid, sier Johansen.

Opplevelser i Nord

  • Forskningsprogram som drives av Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad,  NORUT og Bioforsk.
  • Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd.
  • Første prosjekt var på 50 millioner til sammen fra forskningsrådet og forskningsinstitusjonene.  Med tre nye år og til sammen 40 nye millioner befester prosjektet seg som Norges største forskningsprosjekt innen reiseliv.
  • Prosjektet har en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning samt en bred forankring i nettverk og prosjekter som omfatter 85 reiselivsbedrifter i Nord-Norge.
  • Programmet består av 15 delprosjekter med problemstillinger relatert til innovasjon/læring, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping, destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv, spesielt i nord.

Les med på Opplvelser i Nords egne nettsider.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern