Lytring: Det svake kjønn?

Guttene taper på skolen, de sliter med psykisk helse og familieliv. Lagdommer Rune Bård Hansen er bekymret for rettssikkerheten deres, og ekspertene varsler om et arbeidsmarked som snart ikke har bruk for arbeidsnever lenger. Lytring spør: Hva skjedde med likestillingen? 

Les mer om arrangementet

Tidsrom

Sted:Stormen bibliotek, Bodø
Tid:

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern