Siste fra Nordlandsforskning

  • Viktig for samfunnet

    Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

  • Nordlandsforskning søker forskningsleder næring

    Vi er på jakt etter en dyktig forskningsleder til Næringsgruppen som vil være med å utvikle og forsterke forskningsinstituttet som et fremragende forskningsmiljø innen entreprenørskap og innovasjon.

  • Nordlandsforskning søker forskere

    Nordlandsforskning kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og høy trivsel. Vi ønsker flere forskere både i Bodø, Svolvær og på Mo.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern