Siste fra Nordlandsforskning

 • Bjørkan får viktig verv

  Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan er oppnevnt til arbeidsgruppen for samfunnsforskning i The International Arctic Science Committee (IASC).

 • Se Lytring på nett

  Hva er forskjellen på hat og ytringsfrihet? er tittelen på Lytringen som gikk av stabelen 3. desember. Den kan du se på YouTube.

 • Havnene må få bedre avfallssystemer

  Gode systemer for avfallshåndtering i havnene er avgjørende for å redusere marint avfall fra fiskerinæringen, viser forskning fra Nordlandsforskning, Nord Universitet og Norce.

 • Godt å være gammel på bygda

  Fraflytting. Forgubbing. Mangel på servicetilbud. Når distriktskommunene omtales i media, er tonen ofte trist. Men nå kan forskere avkrefte myten om den døende bygda.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern