Siste fra Nordlandsforskning

  • Kobler Nord-Norge til verdensøkonomien

    Nordlandsforskning skal de neste årene være med på å skape kunnskap for næringslivet i Nord-Norge, om muligheter og utfordringer som følger av utviklingen i verdensøkonomien.

  • Ny produsent for Lytring

    Han hørte om jobben på mandag og ble ansatt påfølgende onsdag. Tord Apalvik er Lytrings nye produsent.

  • Lanserer tiltak mot havforsuring

    Havforsuring er et alvorlig og økende problem. Nå har forskere lagt frem forslag til hvordan havforsuring i norske kystfarvann kan håndteres.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern