Siste fra Nordlandsforskning

  • Forskningsfestival

    Onsdag 21. september starter Forskningsdagene. Nordlandsforskning har flere arrangementer og det er grenseløse muligheter for å få med seg nytt fra forskningsverdenen. Årets tema er nemlig grenser.

  • Sammensatte behov krever sammensatte løsninger

    Mellom linjene? Ungdom med sammensatte behov for offentlige velferdstjenester, det er tittelen på et notat hvor forskerne har gjort en gjennomgang av kunnskapen om dette temaet for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

  • Ny forsker, med et grønt blikk

    Bjørn Vidar Vangelsten kom seilende inn til Nordlandsforskning i starten av september. Bak seg la han 20 år i hovedstaden og bakgrunn som blant annet rådgiver for grønn innovasjon ved Norges forskningsråd. Grønt skifte blir tema hos Nordlandsforskning framover.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norway

Vist: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank account 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Privacy Policy